افغانستانصحت

وزارت امر به معروف و نهی از منکر: دفترهای کاری زنان و مردان در وزارت صحت جدا شود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۴حوت/۱۴۰۰): وزارت امر به معروف و نهی از منکر ط‌البان در یک مکتوب از وزارت صحت عامه خواسته است که اداره‌های کارمندان زن و مرد را از هم جدا سازند.

در مکتوب که به این وزارت فرستاده شده است، آمده است که زنان حجاب اسلامی را مراعت کنند در غیر آن به محل کار اجازه داده نشود.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان از تمام کارمندان خواسته است که صورت و سیرت خود را مطابق اصول شریعت اسلامی آماده سازند.

وزارت صحت هنوز در مورد این مکتوب اظهار نظر نکرده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button