افغانستاناقتصادصحت

اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۳۴ تُن تجهیزات و مواد پزشکی به افغانستان فرستاده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۶حمل/۱۴۰۱): یانتس لنارچیچ، کمسیر امور بشردوستانخ و مدیریت بحران اتحادیه اروپا می‌گوید، که روز دوشنبه ۱۵ حمل ۳۴ تُن تجهیزات و مواد لازمی پزشکی این اتحادیا به افغانستان فرستاده شده است.

لنارچیچ می‌افزاید که اتحادیه اروپا و متحدان آن تا زمانی که نیاز باشد به حمایت از آسیب‌پذیرترین شهروندان افغانستان ادامه خواهند داد.

هر چندی اکثر شاروندان افغانستان در گذشته نیز از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نبودند؛ اما با آمدن دوباره ط‌البان در قدرت و با قطع کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان، وضعیت شهروندان از قبل بیشتر وخیم شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button