افغانستانصحت

دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که مردم افغانستان با کمبود شدید دوا و لوازم بهداشتی روبه‌رو استند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۰ثور/۱۴۰۱): دیده‌بان حقوق بشر هشدار می‌دهد که پس از به قدرت رسیدن دوباره ط‌البان در افغانستان و با قطع کمک‌های جهانی به این کشور، در حال حاضر ۲۴.۴ میلیون نفر از شهروندان افغان نیاز جدی به کمک‌های صحی بشردوستانه دارند.

دیده‌بان حقوق بشر این مورد را در تازه‌ترین گزارش خود منتشر کرده و افزوده است که مرکز‌های درمانی به ویژه بیمارستان‌ها در افغانستان با کمبود شدید دوا و لوازم بهداشتی ضروری رو‌به رو استند.

در گزارش این نهاد آمده است که افغانستان در معرض فقر قرار دارد و افزون بر این، شهروندان افغان با گسترش چندین بیماری به شمول کرونا، سوء تغذیه و سرخکان رو به رو استند و دسترسی کامل به خدمات اساسی مراقبت‌های بهداشتی ندارند و با این حال جان‌های شان از دست می‌دهند.

هم‌چنان این نهاد گفته است که باید اقتصاد افغانستان دوباره فعال شود و به مشکل‌های موجود اقتصادی رسیده‌گی شود تا نظام صحی افغانستان بازسازی شود.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button