توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان

Back to top button