حمله بر سفارت پاکستان در کابل کار داع‌ش بود

Back to top button