وزیر دفاع پیشین افغانستان درگذشت

Back to top button