وضعیت افغانستان را شورای امنیت سازمان ملل مورد بررسی قرار می‌دهد

Back to top button