پوتین به سربازان اوکراینی گفت که سلاح شان را بر زمین بگزارند

Back to top button