کشته شدن یک میلیون شهروند افغانستان

Back to top button