کشته شدن ۱۲ تن و زخمی شدن ۴۷ تن

Back to top button