افغانستانتکنالوژی

جریان برق وارداتی اوزبیکستان به کابل به دلیل توفان شدید قطع شد!

آسواکانیوز(شنبه/۲۸حوت/۱۴۰۰): برق وارداتی اوزبیکستان به کابل به‌ دلیل توفان‌های شدید در اوزبیکستان قطع شد.

شرکت برق‌رسانی ملی«برشنا شرکت» افغانستان می‌گوید، با آگاه شدن قطع برق اوزبیکستان به کابل، یک یک سرکیت برق از ترکمنستان و تاجیکستان را به کابل وصل کرده است، تا از مشکل‌های بی برقی برای باشنده‌گان کابل جلوگیری شود.

هم‌چنان شرکت برق‌رسانی ملی می‌افزاید که‌تلاش تا جریان برق در کابل و‌لایت‌های‌ دیگر که قطع شده است را دوباره وصل کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button