افغانستانتکنالوژی

ادامه کار برای ترمیم پایه‌های برق وارداتی در سالنگ؛ دو پایه برق در چمتله و بت‌خاک کابل نیز هدف انفجار قرار گرفته‌اند!

تیم‌های فنی شرکت ملی برق‌رسانی «برشنا» به شدت کار دارند تا پایه‌های منهدم شده در سالنگ را دوباره ترمیم کنند. برشنا شرکت می‌گوید، که آنان از روز شنبه به این‌سو برای ترمیم دوباره پایه‌های برق کار را آغاز کرده‌اند.

از سویی هم این شرکت می‌گوید، که افراد ناشناس پایه‌های برق در بتخاک و چمتله کابل را با مواد منفجره، انفجار داده‌اند؛ اما پایه‌های برق در این مناطق تخریب نشده است.

دو پایه برق وارداتی ازبکستان به افغانستان را افراد ناشناس در قریه تاغمه ولسوالی سالنگ ولایت پروان، نا وقت‌های شب جمعه ۹ ثور با مواد منفجره انفجار دادند که در نتیجه این دو پایه برق منهدم شدند.

به دلیل این رویداد ۱۰ ولایت به شمول کابل از جریان برق وارداتی ازبکستان محروم شدند و اکنون به گفته برشنا شرکت، ۱۵۰ میگاوات برق به کابل به طور موقت وصل شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button