افغانستانجهان

جاپان دست کم به ۱۰۰ تن از همکارانش در افغانستان پناهندگی اعطا کرده است!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱ سنبله/۱۴۰۱): دولت جاپان در یک اقدام نادر به ۹۸ تن از کارمندان سفارت جاپان در افغانستان پناهندگی اعطا کرده است.

روزمانه جاپان به نقل از مقام‌های دولتی سه‌شنبه، ۱ سنبله گزارش کرده است که پس از سقوط نظام پیشین به دست ط‌البان، دولت جاپان به ۹۸ تن از همکارانش در سفارت افغانستان پناهندگی اعطا کرده است.

این افراد پس از روی کار آمدن ط‌البان به جاپان منتقل شده بودند.

طبق گزارش، اقامت پنج‌ساله به ۹۸ تن داده شده و در صورت واجد بودن شرایط درخواست شان اقامت دایمی را نیز میتوانند بدست بیاورند.

جاپان از جمله نادر کشورهای است که به اتباع خارجی پناهندگی اعطا می‌کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button