افغانستانجهان

سازمان ملل متحد در ۱۳ سپتامبر در حینیوا یک نشست بشردوستانه به سطح وزرا برای برای رسیده گی به نیاز های فزاینده افغانستان برگزار می کند!

آسواکا ( شنبه/۱۳ سنبله/ ۱۴۰۰): در بیانیه که استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد نشر کرده است در آن آمده است که سازمان ملل متحد هم چنان با مردم افغانستان همبستگی دارد و سرمنشي سازمان ملل متحد به جينيوا سفر می کند تا در ۱۳ سپتامبر یک نشست بشردوستانه عالی به سطح وزرا را برای رسیدگی به نیازهای فزاینده در این کشور تشکیل دهد.

در این نشست بزرگ درخواست برای حمايت سریع درباره  افزایش بودجه خواهد شد، تا عملیات بشردوستانه ادامه یابد. همچنان برای دسترسی کامل و بدون مانع بشردوستانه درخواست می شود تا اطمینان حاصل شود که شهروندان افغانستان به خدمات اولیه مورد نیاز خود دسترسی دوامدار دارند.

در این بیانه سازمان ملل متحد نگاشته است  که افغانستان با یک فاجعه انسانی رو به رو است. نزدیک به نیمی از ۳۸ میلیون نفر جمعیت افغانستان نیازمند کمک های بشردوستانه هستند. از هر سه شهروند افغانستان یک نفر نمی داند وعده غذایی بعدی آنها از کجا خواهد آمد. تقریباً نیمی از کودکان زیر ۵ سال در ۱۲ ماه آینده دچار سوء تغذیه شدید خواهند شد.

در بخشی در این بیانیه آمده است که سازمان ملل متحد به ارائه کمک های بشردوستانه به میلیون ها نفر از مردم نیازمند متعهد است و تاکید شده است که باید از انکشافات بدست آمده  نیز محافظت شود تا پاسخ بشردوستانه را با ثبات میان مدت و بلند مدت افغانستان مرتبط سازد، حقوق، مصونیت و رفاه زنان و دختران بخش مهمی از این پیوند است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button