افغانستانجهان

وزیر خارجه پیشین آمریکا: اشرف غنی مقام‌ ریاست جمهوری را دزدیده بود!

آسواکانیوز(شنبه/۲۴جدی/۱۴۰۱): مایک پامپئو، وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در یک نشست می‌گوید که اشرف غنی فکر می‌کرد رییس جمهور منتخب است، در حالی که این مقام را دزدیده بود.

آقای پامپئو روز پنج‌شنبه، ۲۲جدی در دانشگاه شیکاگو صحبت می‌کرد، گفت از اشرف غنی نخواسته بودند تا از قدرت کنار برود، اما او به مذاکرات دوحه باور نداشت.

وزیر خارجه پیشین آمریکا می‌گوید که خروج کشورش از افغانستان یک پایان بد بود و رقیبان این کشور را جسورتر ساخته است.

پامپئو همچنان تاکید می‌کند که اشرف غنی با چرخ‌بال از کشور خارج شد و مردم را نا امید ساخت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button