افغانستانجهان

وزارت امور خارجه ایران: مداخله کشور های بیرونی در جنگ پنجشیر مورد بررسی قرار گیرد!

سعید خطیب‌ زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست خبری گفت: خبر های که از پنجشیر می رسد نگران کننده است و حمله های شب گذشته به این ولایت را به شدت محکوم کرد.

خطیب زاده اضافه کرده که مداخله های بیرونی در جنگ پنجشیر باید بررسی شود و این موضوع به طور جدی از سوی ایران در بررسی قرار دارد. او تاکید کرده است که مداخله کشور های بیرونی در امور داخلی افغانستان برای نیروهای متجاوز نتیجه شکست را در قبال داشته است و هر گونه دخالت خارجی در افغانستان محکوم است.

پنجشیر – افغانستان

سخنگوی وزارت خارجه ایران از طالبان خواست باید به تعهدات خود عمل کنند و خبر محاصره پنجشیر تاسف قابل نگرانی و اصول حقوق بشردوستانه در افغانستان و پنجشیر عملی شود. و تاکید کرده است که ایران اوضاع پیش آمده در افغانستان و پنجشیر را از نزدیک دنبال می کند و باید خطوط قرمز رعایت شود.

سعید خطیب‌ زاده هم چنان تاکید کرده است مساله پنجشیر تنها راه‌حل سیاسی دارد و محاصره پنجشیر، قطع آب و برق مردم به هیچ‌ وجه از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه قابل قبول نمی باشد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button