افغانستانجهان

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان: تبعیض جنسیتی نهادینه شده در افغانستان در هیچ جای جهان نظیر ندارد!

آسواکانیوز(شنبه/۱۶ثور/۱۴۰۲): ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای افغانستان نتیجه‌ی یک سفر هشت روزه خود را به افغانستان منتشر کرد و از وضعیت وخیم نقض حقوق بشر  به ویژه زنان در افغانستان هشدار داد.

در گزارش که آقای بنت منتشر کرده، آمده است که پس از فروپاشی نظام جمهوری، ط‌البان به افراطی‌ترین شکل زن‌ستیزی حکومت می‌کنند.

طبق گزارش این سفر پس از اعلام ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل به افغانستان انجام شده است و زنان از وضعیت آشفته خود سخن گفته‌اند.

آقای ریچارد بنت گفته است که در جریان این سفر با مقام‌های حکومت سرپرست ط‌البان نیز دیدار کرده و آنان بدون جدول زمانی گفته اند که بالای بازگشایی مکتب‌های دخترانه کار می‌کنند.

این گزارش همچنان افزوده است که زنان خود را در حبس خانگی احساس می‌کنند و آنان از حق تحصیل، کار، حق انتخاب و آزادی اجتماعی را از دست داده‌اند.

در این گزارش آمده است که با بسته کردن دروازه‌های تحصیل، دختران خوردسال به ازدواج‌های زیر سن و عمل خودکشی روآورده‌اند.

« ما عمیقا نگران ارتکاب آشکار آزار و شکنجه متداوم مبتنی بر جنسیت (persecution gender[ – (که مصداق[ نقض نظام مند و شدید حقوق بشر و جنایت علیه بشریت ]است[- در افغانستان هستیم. در حالی که توان تعیین مسئوولیت جزایی فردی را نداریم، بر اساس اطالعات دریافتی ، از جمله گزارش های دست اول، دریافتیم که زنان و دختران به دلیل جنسیت شان و به دلیل ساختارهای اجتماعی مورد استفاده برای تعریف نقش ها، رفتار، فعالیت ها و ویژگی های جنسیتی مورد هدف قرار می گیرند.»

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button