جهان

عدم راهیابی مریم منصف به مجلس فدرال کانادا

تصویر برگرفته شده از صفحه فیسبوک مریم منصف

مریم منصف، وزیر افغان تبار کانادایی و عضو مجلس فدرال کانادا در انتخابات این مجلس ناکام شد و کرسی خود را از دست داد.

مریم منصف، سیاست مدار افغان تبار کانادایی که در زمان رژیم طالبان در سال 1996 از افغانستان به کانادا مهاجرت کرده بود، سال ها در آن کشور مشغول فعالیت سیاسی و اجتماعی بوده است. وی نخست به پارلمان کانادا راه یافت و حدود یک ماه بعد از آن به تاریخ 4 نوامبر 2015 به عنوان وزیر زنان و برابری جنسیتی در دولت کانادا معرفی شد. با وصف اینکه رسانه های کانادا حزب جمهوری خواه که در رأس آن جستن ترودو قرار دارد را برنده انتخابات 20 سپتامبر 2021 اعلام کرد، مریم منصف نتوانست بار دیگر به مجلس راه پیدا کند.
وی قبلا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد تلاش های کانادا در تخلیه کارمندانش از افغانستان، طالبان را “برادران ما” خطاب کرد. که این اظهار نظر او با اعتراضات زیادی مواجه شد. سرانجام در انتخابات اخیر مجلس فدرال کانادا شکست خورد که بعضی ها دلیل .شکست وی را اظهارات اخیر او در مورد طالبان میدانند

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button