جهان

یک شهاب سنگ به بزرگی یک آسمان خراش ام‌روز از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۳حوت/۱۴۰۰): بر بنیاد گزارش‌ها ام‌روز سه‌شنبه ۳ حوت یک شهاب سنگ به اندازه یک آسمان خراش از نزدیکی زمین عبور خواهد کرد.

بزرگی این شهاب سنگ میان ۱۹۰ تا ۴۳۰ متر تحمین زده می شود و قابل رویت خواهد؛ اما به زمین برخورد نخواهد کرد.

اگر قرار می‌بود که این سیارک به زمین برخورد کند، انرژی که از آن آزاد می شد به اندازه یک هزار برار انرژی آزاد شده از یک انفجار نخستین بمب هسته می‌بود.

این سنگ در صوتری که بیش از ۳۰۰ متر اندازه داشته باشد در صورت برخورد با زمین کل یک قاره را در روی زمین نابود کند و اگر بیش از یک کیلومتر اندازه داشته باشد می‌تواند در جهان فاجعه خلق کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button