جهان

برای نظامیان خارجی تازه استخدام شده در جنگ اوکراین روزانه ۲ هزار دالر داده می‌شود!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۶خوت/۱۴۰۰): شرکت‌های خصوصی غربی سربازان پیشین نظامی را برای مبارزه با نظامیام روسی در خاک اوکراین با معاش عالی حذب می‌کنند.


هیو تاملینسون و جین فلانگان گفته‌اند، این سربازان نظامی پیشین در اوکراین انتخاب می‌شوند باید پنج سال تجربه نظامی در اروپای شرقی را داشته باشند، مهارت شناسایی داشته، عملیات نجات را بدون پشتیبانی انجام دهند و درباره تسلیحات دوران شوروی پیشین معلومات داشته باشند.


رسانه‌ی تایمز گزارش داده که برای این نیروها در روز دو هزار دالر داده می‌شود، هر چندی وظیفه آنان خطرناک است؛ اما در ماه ۶۰ هزار دالر درآمد خوب است.


هم‌چنان این رسانه گفته است که شرکت‌های پیمان‌کار غربی در حال حاضر در پی استخدام نیروهای نظامی در خاک اوکراین برای انجام عملیات‌های مخفی استند و این نیروها را تلاش می‌کنند که با کرملین رو‌به‌رو سازند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button