جهان

مقامات آمریکایی: روسیه به دنبال کمک تسلیحاتی چین است!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۳حوت/۱۴۰۰): واشنگتن پوست به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که روسیه پس از حمله به اوکراین  از دولت چین درخواست تجهیزات نظامی کرده است.

واشنگتن پوست امروز دوشنبه، ۲۳حوت گزارش کرده است که مقامات آمریکایی که بخاطر حساسیت موضوع نخواستند نام‌های شان ذکر شود، گفته اند که حکومت روسیه به دنبال کمک تسلیحاتی از چین است.

این مقاما‌ها مشخص نساخته اند که چگونه جنگ‌افزارهای از دولت چین خواسته شده است.

دولت روسیه هنوز در واکنش به این موضوع چیزی نگفته است.  

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button