افغانستاناقتصادجهانصحت

تصویب سه پروژه بانک جهانی به ارزش ۷۹۳ میلیون دالر برای افغانستان!

آسواکانیوز(شنبه/۱۴جوزا/۱۴۰۱): بانک جهانی و کمیته مدیریت صندوق بازسازی افغانستان سه پروژه کمکی را به ارزش ۷۹۳ میلیون دالر در بخش‌های صحت، غذا و معیشت مردم تصویب کرده است.

بانک جهانی با نشر اعلامیه‌ای به روز جمعه، ۱۳جوزا گفته است که تطبیق پروژه‌ها توسط سازمان‌های امداد رسان خارجی در افغانستان صورت خواهد گرفت و از دسترس حکومت سرپرست ط‌البان خارج خواهد بود.

در این اعلامیه‌ آمده است که سهم بیشتر این پروژه‌ها برای کمک به دختران و زنان افغانستان طراحی شده است.

طبق اعلامیه، پروژه غذا به کشاورزان کمک خواهد کرد تا تولید محصولات غذایی را افزایش دهند و بدتر شدن امنیت غذایی کاهش یابد.

هزینه پروژه گندم ۱۹۰ میلیون دالر عنوان شده است.

همچنان پروژه معیشت و توان بخشی با هزینه ۲۶۵ میلیون دالر گزارش شده است که فرصت‌های کوتاه مدت معیشت و خدمات ضروری را در روستاها و شهرها فراهم می‌کند.

به همین شکل پروژه سوم بالای سکتور صحی متمرکز است و با هزینه ۳۳۳ میلیون دالر برای حمایت از دسترسی زنان و کودکان به خدمات اولیه بهداشتی عنوان شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button